Open/Close

Adatkezelési és részvételi szabályzat

Érvényes: 2013. október 15-től
 
A nyeremenysziget.hu tagság önkéntes és anonim. A tagságot a regisztrált tagok bármikor, minden következmény nélkül megszüntethetik, amennyiben erre vonatkozó kérésüket megírják a support@nyeremenysziget.hu e-mail címre.
 
Jelen weboldalt a Havasweb Szolgáltató Kft. (1185 Budapest, Nagybánya u. 54.; adószám: 14678109-2-43) a honlap, mint szellemi termék szerzője, tulajdonosa és üzemeltetője - továbbiakban: Üzemeltető - üzemelteti.
Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvasd el figyelmesen a jelen szabályzatot, mert a szabályzat elmagyarázza, hogyan kezelünk személyes adatokat és hogyan használunk cookie-kat. A weboldal használatával a jelen szabályzatot elfogadod. Ha nem fogadod el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használd a weboldalt.
 
Regisztráció
 
Az Üzemeltető online kutatásaiban, regisztrált tagok vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket, és Magyarországon bejelentett állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok. 18 év alatti személyek szülői, vagy gondviselői engedéllyel regisztrálhatnak vagy vehetnek részt kérdőívek kitöltésében. A regisztrációhoz ki kell tölteni a nyeremenysziget.hu oldalon található regisztrációs űrlapot, amelyben pontos és valós adatoknak kell szerepelni. Meg kell adnia egy e-mail címet, amelyhez tartozó postafiók tartalmát rendszeresen ellenőrizni kell. Választania kell egy jelszót, amelyet nem adhat tovább másik személynek az Ön személyes adatainak és a valós kutatási eredmények védelme érdekében.
Ugyanazon felhasználó részére csak egy regisztráció a megengedett. Amennyiben azt észleljük, hogy valaki több e-mail címmel regisztrált, az adatokat töröljük a nyeremenysziget.hu rendszeréből.
A regisztrációval elfogadod, hogy az Üzemeltető e-mailben értesítse kutatásairól és a kapcsolódó nyereményjátékokról, és egyéb információkról.
 
Kutatások
 
A regisztrációt követően jogosult részt venni az Üzemeltető által szervezett kutatásokban. A kérdőívek kitöltése akkor tekinthető véglegesnek, ha minden kérdésre válaszolt harmadik személy általi befolyásolás nélkül. A kérdőív kitöltése akkor elfogadható, ha egy válaszadó tölti ki.
A kérdőíveket véletlen kiválasztással és speciális kvóták alapján küldjük ki a tagokhoz, így automatikusan nem vesz részt minden kutatásban az összes felhasználó. 
 
Nyereményjáték
 
A kérdőívek kitöltésével automatikusan részt veszel a kérdőívhez tartozó nyeremény(ek) sorsolásán.
Minden sorsolás a http://www.random.org/ segítségével történik. A nyerteseket a sorsolás utáni 10 munkanapon belül értesítjük (a regisztrációkor megadott) e-mail címén. A nyertesek nevét a nyeremenysziget.hu oldalán is közétesszük. 
Amennyiben valamely nyertes játékos az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, és nem küldi meg kapcsolatfelvétel céljából telefonos, postai elérhetőségét, Üzemeltető a játékot lezárja. Ez esetben a nyertes nem jogosult a nyeremény igénylésére, illetve panasszal nem élhet.

Az ajándékokat a regisztráció során megadott névre és a kapcsolatfelvétel során egyezetett címre postázzuk a Budapesten kívül élő magyarországi lakosok számára 10.000,- Ft alatti értékig, 10.000,- Ft-ot meghaladó értékű nyeremény postázási költsége a nyertest terheli. Budapesti lakosok számára a nyeremények átvétele kizárólag személyes úton történik Üzemeltető budapesti telephelyén. A nyeremények minőségéért nem vállalunk felelősséget. 

 
Esélynövelés
 
Nem minden kérdőív és nyeremény jelenik meg mindenkinek a weboldalon. A Profilom oldalon található Nyereménysziget kérdőív kitöltésével (amelyben rólad szóló kérdések szerepelnek) esélyt adsz magadnak a minél több kérdőív és nyeremény megjelenésének az oldalon.
 
Az oldalon található kérdőíveket megoszthatod az Aktuális nyeremények oldalon, a választott kérdőív alatt, valamint a kérdőív kitöltésének utolsó oldalán található „Megosztom a kérdőívet!” gomb segítségével közösségi oldalakon és e-mailben is.
Ahány ismerősöd regisztrál és válaszol a kérdőívre az ajánlásod útján, annyiszor növekszik nyerési esélyed, azaz annyiszor kerülsz bele plusz a kalapba.
 
Regisztráció törlése
 
A felhasználók bármikor törölhetik adataikat a rendszerből, amennyiben erre vonatkozó kérésüket megírják a hello@nyeremenysziget.hu e-mail címre. Ebben az esetben már nincs lehetőség részt venni a kutatásokban és az ajándéksorsolásokon. 
 
Kizárás
 
Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy törölje azon tagjainak regisztrációját és kizárja a nyereményjátékból, sorsolásból azokat, akik a kutatás eredményeinek szándékos megmásítására törekednek.
 
A nyeremenysziget.hu közösségi oldal tartalmi és szellemi tulajdonának védelme
 
A kérdőívben található tartalom, illetve a kérdőív kitöltése során, vagy annak kapcsán a kitöltő által megismert információk, megoldások (továbbiakban együttesen: kérdőív tartalma) az Üzemeltető és/vagy megbízói szellemi tulajdonát képezik, amelyek az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag az adott kutatási időre, kérdőívkitöltés céljára használhatók fel. A kérdőív tartalmának saját célú vagy harmadik fél javára történő tárolása, illetve terjesztése, fénymásolása, átvétele, letölthetővé tétele, illetéktelen harmadik személyek általi megismerésének bármilyen formában történő lehetővé tétele, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatala, vagy más üzleti célú felhasználása nem megengedett. Ezen feltételek megsértése esetén az Üzemeltető a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.
 
Cookies
 
A nyeremenysziget.hu weboldal igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. 
 
Személyes adatok kezelése
 
Azáltal, hogy csatlakozol a nyeremenysziget.hu oldalhoz (kitöltöd a regisztrációs kérdőívet), hozzájárulsz személyes adataid kezeléséhez, tárolásához. Felhasználó regisztrációjával hozzájárul, hogy Üzemeltető őt e-mailben értesítse különböző témákról és hírekről.
A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban Üzemeltető a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az ennek ellenére megvalósuló, kivédhetetlen támadások által okozott, vagy vis maior helyzetből adódó esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.
 
A kutatások során megadott adatok kezelése
 
Tájékoztatjuk a kutatásainkban részt vevőket, hogy a kutatások során megadott adatokat a személyes adataiktól elkülönítve, anonim módon tároljuk. A kutatási adatok így személyes adatnak nem minősülnek, azok felhasználása anonim módon korlátlanul lehetséges.
 
Egyéb rendelkezések
 

A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére részben vagy egészben átengedje vagy átruházza. 
A nyeremenysziget.hu fenntartja a jogot, hogy a weboldal Adatkezelési és részvételi szabályzatát megváltoztassa. Szabályzatunk jövőbeli változásai a jelen oldalon kerülnek közzétételre. Kérjük, rendszeresen ellenőrizd az adatvédelmi szabályzatunkat az esetleges módosítások vagy változtatások miatt.

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhatsz. 
 
 Az online (webes) kutatásokra vonatkozó adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-74508/2014.